Предстоящи събития

VIII конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
София, България | 21–23 октомври 2022

 

Галерии от минали срещи на БАНМХ

 

V национален конгрес на БАНМХ с международно участие - 2019

IV национален конгрес на БАНМХ с международно участие - 2018

Regional Teaching Course of the European Academy of Neurology - 2017

III национален конгрес на БАНМХ с международно участие - 2017

II национален конгрес на БАНМХ с международно участие - 2016

10 години Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика - 2015

I национален конгрес на БАНМХ с международно участие - 2015

Regional Teaching Course of the European Academy of Neurology - 2014

10 години списание "Невросонология и мозъчна хемодинамика" - 2014

9-та среща на БАНМХ - 2014

XVI WORLD NEUROSONOLOGY MEETING of the World Federation of Neurology - 2013

8-ма среща на БАНМХ - 2013

7-ма среща на БАНМХ - 2012

6-та среща на БАНМХ - 2011

5-та среща на БАНМХ - 2010

4-та среща на БАНМХ - 2009

3-та среща на БАНМХ -2008

2-ра среща на БАНМХ - 2007

1-ва среща на БАНМХ - 2006