Може да намерите нашето списание Невросонология и мозъчна хемодинамика онлайн на: https://neurosonology.net/

You can find our journal Neurosonology and Cerebral Hemodynamics online at: https://neurosonology.net/

 

magazine.br.10

View or download the journal in .PDF format.

Volume 20, number 1, 2024; View on .pdf file NEW
Volume 19, number 2, supplement, 2023; View on .pdf file 
Volume 19, number 2, 2023; View on .pdf file
Volume 19, number 1, supplement, 2023; View on .pdf file
Volume 19, number 1, 2023; View on .pdf file 
Volume 18, number 2, 2022; View on .pdf file 
Volume 18, number 1, 2022; View on .pdf file
Volume 17, number 2, 2021; View on .pdf file
Volume 17, number 1, 2021; View on .pdf file
Volume 17, number 1, supplement, 2021; View on .pdf file
Volume 16, number 3, 2020; View on .pdf file
Volume 16, number 2, 2020; View on .pdf file
Volume 16, number 1, 2020; View on .pdf file
Volume 15, number 2, 2019; View on .pdf file
Volume 15, number 1, 2019; View on .pdf file
Volume 14, number 2, 2018; View on .pdf file
Volume 14, number 1, 2018
; View on .pdf file
Volume 13, number 2, 2017; View on .pdf file
Volume 13, number 2 supplement, 2017; View on .pdf file
Volume 13, number 1, 2017; View on .pdf file
Volume 12, number 2, 2016View on .pdf file
Volume 12, number 1, 2016; View on .pdf file
Volume 11, number 2, 2015; View on .pdf file
Volume 11, number 1, 2015; View on .pdf file
Volume 10, number 2, 2014; View on .pdf file
Volume 10, number 1, 2014; View on .pdf file
Volume 9, number 2, 2013; View on .pdf file
Volume 9, number 1, 2013; View on .pdf file
Volume 8, number 2, 2012; View on .pdf file
Volume 8, number 1, 2012; View on .pdf file

Archive