Периодично научно списание
Невросонология и мозъчна хемодинамика

sp 2016

Може да разгледате или свалите списанието в .PDF формат.

Том 16, брой 2, 2020 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 16, брой 1, 2020 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 15, брой 2, 2019 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 15, брой 1, 2019 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 14, брой 2, 2018 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 14, брой 1, 2018 г.Изтегли в .pdf формат
Том 13, брой 2, 2017 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 13, брой 2 притурка, 2017 г.;Изтегли в .pdf формат
Том 13, брой 1, 2017 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 12, брой 2, 2016 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 12, брой 1, 2016 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 11, брой 2, 2015 г.;Изтегли в .pdf формат
Том 11, брой 1, 2015 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 10, брой 2, 2014 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 10, брой 1, 2014 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 9, брой 2, 2013 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 9, брой 1, 2013 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 8, брой 2, 2012 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 8, брой 1, 2012 г.; Изтегли в .pdf формат
Архив

Списанието „Невросонология и мозъчна хемодинамика“ е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index. То е част от Internet Platform Scholar One – система за международно разпространение, индексиране и редактиране на статиите в него. 
То е акредитирано от Българския лекарски съюз с 5 кредитни точки, категория „Д“.

 

Редакционна колегия

Указания за авторите

Контакти

Полезни връзки:

Централната медицинска библиотека на МУ - София

Медицински факултет на Софийския университет

болница Лозенец

Медицински Университет - София

 

A. Lovrencic–Huzjan, M. Bosnar–Puretic, L. Dezmalj–Grbelja, M. Roje–Bedekovic, R. Palic–Kramaric

Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 14, 2018:25–30

TITLE Thyroid Gland Abnormality – Risk Factor for Bilateral Craniocervical Artery Dissection
AUTHOR/S A. Lovrencic–Huzjan, M. Bosnar–Puretic, L. Dezmalj–Grbelja, M. Roje–Bedekovic, R. Palic–Kramaric
PUBL. DATE April 2018
SOURCE Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 14, 2018:25–30
TYPE Periodic scientific journal
ABSTRACT

Objective: To analyze all the possible risk factors for single and multiple of craniocervical artery dissection (CCAD).
Material and Methods: Data of 25 patients admitted to the Neurology Department, clinically presented with CCAD, during a two-year period were analyzed. Risk factors and 3-month outcome were assessed separately for single and multiple artery involvement. Descriptive statistics was used to present clinical characteristics, risk factors and other comorbidities from medical history, as well as clinical outcome. Intergroup comparison was performed.
Results: Multiple artery involvement accounted for 8/25 patients. Arterial hypertension was the most common risk factor for all patients. Migraine and thyroid abnormalities (hyperthyreosis, remote thyroidectomy) were the most common abnormalities in the group of patients with multiple artery involvement. Hypertension and hyperlipidemia were the most common risk factor for carotid dissection. All patients had favorable outcome (mRS <3).
Discussion: Thyroid abnormalities, not previously reported, were common risk factors for multiple artery involvement in CCAD.

 

View on .pdf file