Седми национален конгрес на БАНМХ

От 1 до 3 октомври се проведе 7 национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие.

В събитието се включиха над 120 делегати от 8 държави – България, Италия, Португалия, Сърбия, Република Северна Македония, Турция, Хърватия и Швейцария, студенти по специалностите медицина и кинезитерапия от различни български медицински университети, Националната спортна академия „Васил Левски”, както и от висши училища в Република Северна Македония.

Форумът бе открит с официални приветствия от различни институции – Миистертвото на здравеопазването, Министерството на отбраната, Военномедицинска академия, Националната спортна академия „В. Левски“, Българската академия на науките и изкуствата, Българския лекарски съюз и др.

BSNCH TV