Акад. проф. Емилия Христова с голямата награда “Невросонолог на годината – 2021”

За четвърти път бе връчена наградата "Невросонолог на годината". Получи я акад. проф. Емилия Христова.
Престижната награда бе връчена от акад. проф. Екатерина Титянова по време на 7-ия национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

DSC 0742

Професор Емилия Христова оставя трайни следи в детското здравеопазване като доайен в българската неонатология. Тя е създател на първите неонатологични структури в България по европейски модел и на първия Медицински стандарт по неонатология.

Над 40 години от своя живот проф. Христова работи за модернизиране на детското здравеопазване и създаване на неонатологични екипи, способни да извършват първична ресусцитация в родилна зала, да спасяват високорискови новородени деца и да провеждат интензивно лечение. За подпомагане на тази дейност тя учредява Българската асоциация по неонатология и е неин първи председател. Тя е автор и съавтор е на много научни трудове, учебници и ръководства по педиатрия и неонатология и се ползва с висок авторитет у нас и в чужбина.

Голямото човешко сърце на проф. Христова, опитът й в сферата на неправителствените организации и неизчерпващият й алтруизъм са генератори на превърналите се в национална кауза благотворителни инициативи: “Силвия Вартан за България”, “Българска Коледа”, “Шанс за живот”.