Учебник по нервни болести. Клинична неврология

Под редакцията на
Акад. проф. Екатерина Титянова
Автори: Силва Андонова–Атанасова, Борис Богов, Надка Бояджиева, Владимир Василев, Данче Василева, Ирена Велчева, Екатерина Витева–Велкова, Николай Габровски, Камелия Генова, Иванка Гергова, Кристин Григорова–Петрова, Антоанета Димитрова, Радостина Димова, Милена Енчева, Тихомир Ефтимов, Николай Изов, Таня Кадийска, Весел Кантарджиев, Методи Кунчев, Даниела Любенова, Иван Мазнев, Стефка Мантарова–Вълкова, Христина Миланова, Венцислав Мутафчийски, Георги Попиванов, Боряна Попиванова, Георги Попов, Арман Постаджиян, Милена Станева, Златка Стойнева–Паскалева, Пламен Титоренков, Екатерина Титянова, Иван Тодоров, Тодор Шамов

Cover-Nervni-bolesti

Изданието е посветено на болестите на нервната система и е продължение на учебника по обща неврология. То цели да обезпечи адекватен обем на теоретични и практически познания за диагноза, специфична терапия, поведение, интензивно лечение, профилактика, експертна оценка на трудоспособността и диспансеризация на заболяванията на централната и периферната нервна система. Придобитите знания са съставна част от изискванията за амбулаторна и специализирана медицинска помощ по нервни болести и са насочени към формиране на практически умения за самостоя­телна диагностично-лечебна, консултативна и експертна дейност по неврология.

Учебникът е създаден като интердисциплинарно ръководство, предназначено за студенти по медицина, медицинска рехабилитация и кинезитерапия, общопрактикуващи лекари, специалисти в различни области на медицината, специализанти и докторанти, в чиято задължителна учебна програма са включени дисциплините „Нервни болести“ и „Кинезитерапия при нервни и психични болести“. Всеки обучаващ се трябва да усвои задължителен обем на теоретични и практически знания, определени като „Минимално изискуемо ниво на компетентност“ (МИНК). То е включено към всяка глава на учебника.

Ръководството по клинична неврология е богато онагледено с учебни схеми, илюстрации и таблици. В него са отразени съвременните консенсуси за диагностика и поведение при различни неврологични заболявания и гранични с тях болести и синдроми, което го прави полезно помагало в ежедневната клинична практика. Автори са 34 изтъкнати български специалисти в различни области на медицината – неврология, кардиология, пулмология, нефрология, ангиология, дерматология, обща и пластична хирургия, инфекциозни болести, кинезитерапия, физикална медицина и физиотерапия, вирусология, микробиология и неврофармакология.

Учебникът завършва с преглед на Нобеловите награди в областта на невронауките, които са основа за прогресивното развитие на съвременната неврология.

Изданието може да купите от Online медицинска Книжарница www.medbooknews.com