Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

12

На 27 февруари 2020 година по инициатива на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика бе подписан „Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология“ с подкрепата на:

Българското дружество по неврология, 

Българското дружество по ендоваскуларна терапия, 

Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, 

Българското дружество по ангиология, 

Българското дружество по неврохирургия, 

Българското дружество по интервенционална кардиология, 

Българската лига по хипертония и 

Българския лекарски съюз.