VIII Национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика

Осмият Национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика се откри в Парк хотел Москва в София на 21 октомври 2022 г. Той се провежда в сътрудничество с Военномедицинска академия, Националната спортна академия "Васил Левски", Българската академия на науките и изкуствата. Конгресът е акредитиран от Българския лекарски съюз.

По традиция форумът е мултидисциплинарен и интегрира интересите на различни специалисти в медицината. За участие в него са регистрирани над 150 делегати от България, Австрия, Република Северна Македония, Сърбия и Хърватия, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински университети, Националната спортна академия „Васил Левски” и университети от Северна Македония.  

Тази година, конгресът е посветен на акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н.

Конгресът се провежда в хибриден формат – присъствено и дистанционно под формата на Webinar. Организаторите са осигурили онлайн излъчване на форума с възможност за дистанционно/отдалечено присъствие по време на събитието, след регистрация в него. 

Във форума се разглеждат актуални проблеми на неврорехабилитацията при различни заболявания на нервната система. По традиция се провежда интердисциплинарен симпозиум "Иновации в медицината", в който ще се представят новости в невроонкологията, неврофармакологията и неврорехабилитацията. Конгресът се съпътства от практически семинар по невросонология и ендоваскуларна терапия с демонстрация на клинични случаи. 

В пет постерни сесии ще се представят и състезават за награди разработки от млади учени и студенти от различни медицински университети от България, НСА "В. Левски" и от Република Македония. 

За пети път на тържествена церемония ще бъде присъдена наградата „Невросонолог на годината 2022“ за приноси в ултразвуковата диагностика на нервната система. 

Конгресът се съпътства от изложба под наслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст. Партньор на събитието е Асоциацията за инсулт и афазия.