КУРСОВЕ

Информация за обучение по високоспециализираните дейности в неврологията през 2020-2021 г.

courses

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „НЕРВНИ БОЛЕСТИ“

Невросонология
Клинична електроенцефалография
Клинична електромиография
Диагностика на автономната нервна система

База на обучение
Клиника "Функционална диагностика на нервната система”, Военномедицинска академия – София

Продължителност на обучение три месеца

 

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

“Клинична електроенцефалография“
Клиника “Функционална диагностика на нервната система”, ВМА – София
15–17 март 2021 г.

“Теоретични основи на невросонологията”
Клиника “Функционална диагностика на нервната система”, ВМА – София
7–9 декември 2020 г.

“Клинична невросонология“
Клиника “Функционална диагностика на нервната система”, ВМА – София
10–12 февруари 2021 г.

“Клинична електромиография“
Клиника “Функционална диагностика на нервната система”, ВМА – София
22–24 март 2021 г.

“Каротидна патология – съвременни диагностични и терапевтични подходи“
Клиника “Функционална диагностика на нервната система”, ВМА – София
12–13 ноември 2020 г.

 

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Клиника “Функционална диагностика на нервната система”, ВМА – София 
12–44 април 2021 г.

Курсовете включват лекции и практически упражнения съгласно програмите за обучение.

 

Информация и записване

ВМА – София 1606, ул. “Георги Софийски” № 3, Учебно-научен отдел, ет. 1, стая 9, тел. 02 92 25 316(866)