БАНМХ

Председател: Акад. Проф. Е. Титянова, д.м.н.

тел: +359 2 9225454

 

Клиника “Функционална диагностика на нервната система” Военномедицинска академия

Секретар: д-р Соня Каракънева

тел: +359 887 861 612

email: skarakaneva@yahoo.com

 

адрес: бул. Г. Софийски No.3 София