Награди "Най-добър постер" 2021

На 7 конгрес на БАНМХ освен преподаватели от Национална спортна академия „В. Левски“, катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ в постерната сесия участваха и 30 бакалаври, магистри от специализация „Кинезитерапия в неврологията и психиатрията“ и докторанти към катедрата. На тържествена церемония бяха връчени две награди за „Най-добър постер“ на магистрите по кинезитерапия от Националната спортна академия „Васил Левски” – Виктория Германова и Владислав Бонев. 
 
DSC 0732DSC 0721DSC 0391DSC 0397DSC 0398DSC 0400DSC 0407