Постерни сесии в VI конгрес на БАНМХ

В рамките на Шестия конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика за поредна година се провеждат постерни сесии. В тях са включени 29 постера в три постерни сесии:

Неврорехабилитация

Съдова патология и ултразвукова диагностика

Актуални аспекти в медицината

 

Постери

DSC 0949 DSC 0940 DSC 0934 DSC 0945