EIGHTH NATIONAL CONGRESS of the BSNCH

Welcome | General Information | Scientific Information | Programme | Registration | Payment | Contact

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и Организационният комитет Ви канят на VIII национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика, който ще се проведе в периода 21-23 октомври 2022 г. в Парк Хотел Москва, гр. София.

Тази година, конгресът ще бъде посветен на акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н., с която се разделихме в началото на тази година.

По традиция, изданието ще бъде мултидисциплинарно и с международно участие, като основните теми ще бъдат:

– новости в ендоваскуларната терапия,
– тромболитична терапия,
– ултразвукова диагностика,
– рехабилитация,
– практическа сесия с актуални направления в областта на невросонологията,
– иновации в медицината.


Управителният съвет си поставя за цел да направи научното ниво още по-високо, като доказани специалисти в областта на неврологията, неврохирургията, съдовата хирургия и ангеологията представят новостите и иновациите в областите на професионалната си експертиза.

Очакваме Ви!

 

С уважение,
Организационният комитет
на VIII национален конгрес на БАНМХ