УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА В НЕВРОЛОГИЯТА

Е. Титянова

KorizaknigaOт печат излезе книгата “Ултразвукова диагностика в неврологията”, която е второ преработено и допълнено издание на монографията “Доплерова сонография – диагностична стойност и клинично приложение в неврологията” на същия автор.

Монографията съдържа 9 глави, в които систематизирано и онагледено се представят теоретичните основи на ултразвуковата диагностика, видовете ултразвукови методи, методиката на изследване на магистралните и базалните мозъчни артерии и критериите за тяхната идентификация. Разгледани са подробно факторите, влияещи на сонографните показатели и са посочени основните методи (скоростен и морфологичен) за определяне на степента на артериалните стенози.

Специално място е отделено на възможностите на ултразвуковите методи за откриване на различна патология на екстракраниалното и интракраниалното мозъчно кръвообращение, за доказване на мозъчни тумори, черепно-мозъчни травми и регистриране на мозъчни микроемболи от различен произход.

Отделна глава е посветена на функционалната невросонография за оценка на промените в мозъчната авторегулация, вазомоторната реактивност към въглеокисни раздрази и ортостатичната авторегулация на мозъчната хемодинамика. Последната глава на монографията обобщава клиничното приложение на невросонографията при различни неврологични заболявания – мозъчносъдова болест, мозъчен оток, главоболие, деменции, еклампсия и мозъчносъдови заболявания у бременни жени и в постродовия период и др. Направен е опит да се систематизират сонографните критерии за повишен риск от мозъчносъдова болест, сред които измерването на интима-медия комплекса е съвременна международна тенденция за ранна оценка на риска от мозъчна атеросклероза. Богата литературна справка придружава всеки раздел от книгата.
В монографията се представени и някои нови диагностични и терапевтични тенденции на приложение на ултразвуковите методи – B-flow и 4-измерно изобразяване на кръвния ток, ултразвукова характеристика на мозъчния паренхим, прилагане на сонотромболиза като лечебен метод в острия стадий на мозъчния инфаркт.

Монографията е много добре онагледена с цветни илюстрации и учебни схеми, което я превръща в практическо ръководство за обучение на специалисти по програмата за високоспециализирани диагностични дейности “Ултразвукова диагностика на нервната система” на Ректората на Медицинския университет – София.

Авторът на книгата – доц. Екатерина Титянова е невролог и утвърден специалист и преподавател по ултразвуковата диагностика на нервната система. Тя е специализирала невросонография в чужбина, има над 20 годишен опит в използването на различни ултразвукови методи и е автор на редица научни публикации в областта на невросонологията. Член е на изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология, Европейската федерация по невросонология и мозъчна хемодинамика и председател на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика. Дългогодишният и богат професионален опит на автора в областта на невросонологията е гаранция за доброто качество и достоверност на фактическия материал в този монографичен труд.

Горещо препоръчвам книгата “Ултразвукова диагностика в неврологията” на българските невролози, ангиолози, обучаващите се за работа с ултразвукови методи, както и други медицински специалисти с интереси в тази област.

Доц. Д-р И. Велчева, дм
УСБАЛ по неврология и психиатрия
“Св. Наум” ЕАД, ул. “Л. Русев” 1, 1113 София
Зам. Председател на Българската асоциация
по невросонография и мозъчна хемодинамика