Национален справочник "Българска невросонология. Кой кой е"

Национален справочник "Българска невросонология. Кой кой е"

Националният справочник „Българска невросонология. Кой кой е“ е издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Той отразява нивото на компетентност на българските невросонолози в национален мащаб, които притежават професионална квалификация за високоспециализираната дейност „Невросонология“ в унисон с изискванията на Медицинския стандарт по нервни болести. Представят се и акредитираните бази за обучение в областта на невросонологията към медицинските университети.

Поради динамичното технологично развитие на ултразвуковата диагностика и непрекъснатото въвеждане на нови ултразвукови методи в неврологията, нивата на компетентност подлежат на периодична оценка, а справочникът – на периодична актуализация. Това ще допринесе за създаване на актуална карта на специалистите по невросонология в България, която да е достъпна онлайн и да може да се ползва от всички потребители на здравната услуга.

В първото издание на справочника, посветено на 10-годишния юбилей на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, са представени членовете на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, които са утвърдени невросонолози с голям практически опит и специализирано обучение в областта на невросонологията.

Справочникът е отворен за участие и на други специалисти, които притежават необходимата квалификация за ултразвукова диагностика на нервната система.

Може да изтеглите справочника от тук.