VI конгрес на БАНМХ

На 9 октомври 2020 г. бе открит Шестият национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие. Той се провежда под егидата на Изследователската група по невросонологиякъм Световната федерация по неврология, Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, Военномедицинска академия – София, Националната спортна академия „Васил Левски“, Българското дружество по ендоваскуларна терапия, Българската академия на науките и изкуствата, Обществената академия за наука, образование, култура, Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България, Българския лекарски съюз.

На конгреса бе чествана 15 годишнината от създаването на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

Конгресът е посветен на социално значимите заболявания в неврологията и свързаните с тях гранични области на медицината - мозъчно-съдови заболявания, кардиоцеребрални синдроми, неврорехабилитация, ортостатична непоносимост и др. Акцент е поставен върху най-новите разработки в невросонологията и тяхното приложение в клиничната практика.

Поради пандемията Covid-19, тази година Конгресът даде възможност за хибридно участие - лице в лице и онлайн. По този начин се запази международния формат събитието.

DSC 0216 DSC 0256 DSC 0832 DSC 0742