Периодично научно списание
Невросонология и мозъчна хемодинамика

sp 2016

Може да разгледате или свалите списанието в .PDF формат.

Том 16, брой 2, 2020 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 16, брой 1, 2020 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 15, брой 2, 2019 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 15, брой 1, 2019 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 14, брой 2, 2018 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 14, брой 1, 2018 г.Изтегли в .pdf формат
Том 13, брой 2, 2017 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 13, брой 2 притурка, 2017 г.;Изтегли в .pdf формат
Том 13, брой 1, 2017 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 12, брой 2, 2016 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 12, брой 1, 2016 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 11, брой 2, 2015 г.;Изтегли в .pdf формат
Том 11, брой 1, 2015 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 10, брой 2, 2014 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 10, брой 1, 2014 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 9, брой 2, 2013 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 9, брой 1, 2013 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 8, брой 2, 2012 г.; Изтегли в .pdf формат
Том 8, брой 1, 2012 г.; Изтегли в .pdf формат
Архив

Списанието „Невросонология и мозъчна хемодинамика“ е включено в Web of Science и Emerging Sources Citation Index. То е част от Internet Platform Scholar One – система за международно разпространение, индексиране и редактиране на статиите в него. 
То е акредитирано от Българския лекарски съюз с 5 кредитни точки, категория „Д“.

 

Редакционна колегия

Указания за авторите

Контакти

Полезни връзки:

Централната медицинска библиотека на МУ - София

Медицински факултет на Софийския университет

болница Лозенец

Медицински Университет - София